Czcionka:

- A +

Kontrast:

Biuletyn Informacji Publicznej

slide
slide

BIP

 Zarządzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi dotyczące pracy Inspektoratu w sytuacji zagrożenia koronwirusem COVID-19.

UWAGA!!!

Ze względu na obowiązek zachowania rygorów sanitarnych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi wprowadza Zarządzeniem nr 22/2020 całkowite ograniczenie obsługi stacjonarnej biura podawczego.

Zarządzenie nr 22

Aneks do zarządzenia nr. 8

Zarządzenie nr. 9

Zarządzenie nr. 8

Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 4

Zarządzenie nr 3

Zaproszenie do składania ofert.

Oferta na urządzenie wielofunkcyjne

Zgłoszenie do składania ofert

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Łodzi

ul. Warecka 3
91-202 Łódź,
tel. 42 655-80-36 lub tel. 42 655-98-30, fax: 42-655-98-39
Adres e-mail: pinb@mazurek.man.lodz.pl

Adres skrytki podawczej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Łodzi na platformie ePUAP: 

/pinblodz/skrytka

/pinblodz/skrytkaESP

 

Godziny przyjmowania pism i wniosków:
Poniedziałek: Zawieszone wg  Zarządzenia nr. 22
Wtorek: Zawieszone wg  Zarządzenia nr. 22
Środa: Zawieszone wg  Zarządzenia nr. 22
Czwartek: Zawieszone wg  Zarządzenia nr. 22
Piątek: Zawieszone wg  Zarządzenia nr. 22

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi 
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków
Zawieszone wg Zarządzenia nr. 3

Kierownik Referatu Inspekcji i Kontroli
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków
Zawieszone wg Zarządzenia nr. 3

Inspektorzy nadzoru budowlanego
przyjmują interesantów:
Zawieszone wg Zarządzenia nr. 3

 

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
( § 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Dz. U. nr 5, poz.46)


Organ II instancji ( odwoławczy ) :
Łódzki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

siedziba : 90-113 Łódź, ul.Traugutta 25


Przydatne adresy:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Łódź, ul.Piotrkowska 120

Państwowa Inspekcja Sanitarna
Łódź,ul.Przybyszewskiego 10

Państwowa Inspekcja Pracy
Łódź, ul.Kościuszki 123

Państwowa Straż Pożarna
Łódź, ul.Zgierska 47

Wojewódzki Konserwator Zabytków
Łódź, ul.Piotrkowska 99

Urząd Miasta Łodzi , Wydział Urbanistyki i Architektury
Łódź, ul.Piotrkowska 104