Czcionka:

- A +

Kontrast:

Biuletyn Informacji Publicznej

slide
slide

BIP

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że

w dniu 06 października 2021r.

zmarł  nasz kolega

  Bogdan Gędek

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Zarządzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi dotyczące pracy Inspektoratu w sytuacji zagrożenia koronwirusem COVID-19.

UWAGA!!!

Ze względu na obowiązek zachowania rygorów sanitarnych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi wprowadza Zarządzeniem nr 20/2021 całkowite ograniczenie obsługi stacjonarnej biura podawczego.

Zarządzenie 20 z dnia 30 września 2021r.

Zarządzenie nr 14 z dnia 28 czerwca 2021r.

Zarządzenie nr. 8/2020

Zarządzenie nr 5/2020

Zarządzenie nr 4/2020

Zarządzenie nr 3/2020

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Łodzi

ul. Warecka 3
91-202 Łódź,
tel. 42 655-80-36 lub tel. 42 655-98-30, fax: 42-655-98-39
Adres e-mail: pinb@mazurek.man.lodz.pl

Adres skrytki podawczej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Łodzi na platformie ePUAP: 

/pinblodz/skrytka

/pinblodz/SkrytkaESP

 

Godziny przyjmowania pism i wniosków:
Poniedziałek: Zawieszone wg  Zarządzenia nr. 20/2021
Wtorek: Zawieszone wg  Zarządzenia nr. 20/2021
Środa: Zawieszone wg  Zarządzenia nr. 20/2021
Czwartek: Zawieszone wg  Zarządzenia nr. 20/2021
Piątek: Zawieszone wg  Zarządzenia nr. 20/2021

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi informuje, iż niektóre wnioski kierowane do tutejszego urzędu można składać za pomocą aplikacji e-budownictwo: e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi 
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków
Zawieszone wg Zarządzenia nr. 3/2020

Kierownik Referatu Inspekcji i Kontroli
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków
Zawieszone wg Zarządzenia nr. 3/2020

Inspektorzy nadzoru budowlanego
przyjmują interesantów:
Zawieszone wg Zarządzenia nr. 3/2020

 

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
( § 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Dz. U. nr 5, poz.46)


Organ II instancji ( odwoławczy ) :
Łódzki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

siedziba : 90-113 Łódź, ul.Traugutta 25


Sprawozdanie finansowe za rok 2020
BILANS za 2020r. RZiS za 2020r.
ZZFJ za 2020r. INF-DOD za 2020r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019
BILANS za 2019r. RZiS za 2019r.
ZZFJ za 2019r. INF-DOD za 2019r.


Przydatne adresy:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Łódź, ul.Piotrkowska 120

Państwowa Inspekcja Sanitarna
Łódź,ul.Przybyszewskiego 10

Państwowa Inspekcja Pracy
Łódź, ul.Kościuszki 123

Państwowa Straż Pożarna
Łódź, ul.Zgierska 47

Wojewódzki Konserwator Zabytków
Łódź, ul.Piotrkowska 99

Urząd Miasta Łodzi , Wydział Urbanistyki i Architektury
Łódź, ul.Piotrkowska 104