Czcionka:

- A +

Kontrast:

Biuletyn Informacji Publicznej

slide
slide

BIP

Zarządzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi dotyczące pracy Inspektoratu w sytuacji zagrożenia koronwirusem COVID-19.

Ze względu na obowiązek zachowania rygorów sanitarnych, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi informuje, iż osoby składające osobiście dokumenty w tutejszym Inspektoracie mają obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki lub przyłbic oraz posiadać własne przybory do pisania. – Aneks do zarządzenia nr. 8

Zarządzenie nr. 9

Zarządzenie nr. 8

Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 4

Zarządzenie nr 3

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Łodzi

ul. Warecka 3
91-202 Łódź,
tel. 42 655-80-36 lub tel. 42 655-98-30, fax: 42-655-98-39
Adres e-mail: pinb@mazurek.man.lodz.pl

Adres skrytki podawczej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Łodzi na platformie ePUAP: 

/pinblodz/skrytka

/pinblodz/skrytkaESP

 

Godziny przyjmowania pism i wniosków:
Poniedziałek: 8.00 – 15.00
Wtorek: 9.00 – 17.00
Środa: 8.00 – 15.00
Czwartek: 8.00 – 15.00
Piątek: 8.00 – 15.00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi 
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków
we wtorki w godz. 10.00-12.00 oraz 14.30-16.30

Kierownik Referatu Inspekcji i Kontroli
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków
we wtorki w godz. 10.00-12.00 oraz 14.30-16.30
w piątki w godz.10.00-12.00

Inspektorzy nadzoru budowlanego
przyjmują interesantów:
we wtorki w godz. 9.00 – 17.00
poniedziałek-czwartek-piątek w godz. 9.30 – 12.00

UWAGA!!!

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r. ŚRODA JEST DNIEM BEZ PRZYJĘĆ INTERESANTÓW 

z wyłączeniem sekretariatu, który przyjmuje dokumenty od 8.00 do 15.00

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
( § 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Dz. U. nr 5, poz.46)


Organ II instancji ( odwoławczy ) :
Łódzki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

siedziba : 90-113 Łódź, ul.Traugutta 25


Przydatne adresy:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Łódź, ul.Piotrkowska 120

Państwowa Inspekcja Sanitarna
Łódź,ul.Przybyszewskiego 10

Państwowa Inspekcja Pracy
Łódź, ul.Kościuszki 123

Państwowa Straż Pożarna
Łódź, ul.Zgierska 47

Wojewódzki Konserwator Zabytków
Łódź, ul.Piotrkowska 99

Urząd Miasta Łodzi , Wydział Urbanistyki i Architektury
Łódź, ul.Piotrkowska 104