Czcionka:

- A +

Kontrast:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

slide
slide

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Zarządzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi dotyczące pracy Inspektoratu w sytuacji zagrożenia koronwirusem COVID-19.

Zarządzenie nr. 9

Zarządzenie nr. 8

Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 4

Zarządzenie nr 3

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi 
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków
we wtorki w godz. 10.00-12.00 oraz 14.30-16.30

Kierownik Referatu Inspekcji i Kontroli
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków
we wtorki w godz. 10.00-12.00 oraz 14.30-16.30
w piątki w godz. 10.00-12.00

Inspektorzy nadzoru budowlanego
przyjmują interesantów:
we wtorki w godz. 9.00-17.00
poniedziałek-czwartek-piątek w godz. 9.30-12.00

UWAGA!!!

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r. ŚRODA JEST DNIEM BEZ PRZYJĘĆ INTERESANTÓW 

z wyłączeniem sekretariatu, który przyjmuje dokumenty od 8.00 do 15.00

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
( § 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Dz. U. nr 5, poz.46)

Konta bankowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi:

80 1560 0013 2038 7022 8000 0005

40 1560 0013 2028 0003 5031 1002

UWAGA!!!

Od dnia 01 kwietnia 2018r. opłaty skarbowe należy uiszczać wyłącznie:

  1. Przelewem – na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi, Wydział Finansowy o numerze 08156000132025030551330016
  2. Gotówką – w każdym urzędzie pocztowym, dowolnym banku lub bez opłat manipulacyjnych w oddziałach Getin Noble Banku, min:
  • Łódź, ul. Zachodnia 47,
  • Łódź, ul. Krzemieniecka 2b,
  • Łódź, ul. Sienkiewicza 5,
  • Łódź, ul. Piotrkowska 110,
  • Łódź, al. Piłsudskiego 100,
  • Łódź, al. Politechniki 32.