Czcionka:

- A +

Kontrast:

Biuletyn Informacji Publicznej

slide
slide

Status prawny

Forma Prawna i podstawy prawne działania

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi jest państwową jednostka organizacyjną .

Podstawą działania Inspektoratu jest ustawa z dnia 13 października 1998r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczna ( DZ.U. Nr 133, poz. 872) oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity DZ.U. z 2006r. nr 156 poz.1118 )

Prawo Budowlane: ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., tj. z dnia 08.06.2017r. ( Dz.U. z 2017r. , poz.1332)